PRZEGLĄDY ELEMENTÓW SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED UPADKIEM

Zgodnie z normą PN-EN 365 wszystkie elementy systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości należy poddać badaniom okresowym z częstotliwością nie przekraczającą 12 miesięcy. Badania te powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę kompetentną.

Czynniki środowiskowe, warunki pracy i częstotliwość użytkowania mogą powodować konieczność częstszych kontroli. Ponadto, sprzęt należy każdorazowo zgłosić do przeglądu w sytuacji w której brał on udział w powstrzymywaniu spadania bądź istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jego stanu. Do czasu przeprowadzenia kontroli przez osobę kompetentną, sprzęt należy wycofać z użytkowania. Każda kontrola zostaje odnotowana w karcie kontrolnej danego urządzenia.

Dodatkowo zaleca się przeprowadzenie kontroli wizualnej elementów zabezpieczających przed każdym ich użyciem.