MAKSYMALNY OKRES EKSPLOATACJI PRODUKTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZEDU UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Czynniki środowiskowe, warunki pracy i częstotliwość użytkowania wpływają na trwałość i wytrzymałoś produktów zabezpieczających przed upadkiem. W związku z tym, dla większości produktów wykonanych z materiału tekstylnego, producent ustala maksymalny okres eksploatacji. Informacje na ten temat zawarte są w załączonej instrukcji obsługi.

Należy bezwzględnie przeczytać ją przed użyciem danego produktu i upewnić się, czy zapisy są zrozumiałe. W zależności od producenta okres trwałości produktów zawiera się w przedziale od 5 do 10 lat. Z kolei datę produkcji znajdziemy na jego metce.