EFEKT WAHADŁA

Skutkiem wystąpienia efektu wahadła mogą być obrażenia spowodowane uderzeniem np. o elementy konstrukcji. Należy pamiętać, że oddalanie się od punktu kotwiczącego może wpłynąć na działanie podzespołu amortyzująco – łączącego i w ostateczności niebezpiecznie zwiększyć przestrzeń niezbędną do zatrzymania upadku.

efekt wahadła