WSPÓŁCZYNNIK ODPADNIĘCIA

Współczynnik odpadnięcia pozwala na ocenę potencjału upadku. Wartość współczynnika jest uzależniona od wysokości umieszczenia punktu kotwiczącego, do którego wpięty jest pracownik.

Współczynnik ten oblicza się wg wzoru:
  • Wo = l/r gdzie: l - długość lotu, r – długość liny roboczej biorącej udział w wyhamowaniu;
  • Współczynnik może przyjmować wartości od nieco ponad 0 do 2. Prace wykonywane przy wysokim współczynniku są szczególnie niebezpieczne i należy ich unikać, tym samym w miarę możliwości wybierając punkt kotwiczący umieszczony wyżej.
Punkt kotwiczący powinien zawsze znajdować się ponad użytkownikiem (współczynnik odpadnięcia między 0 a 1). Odpadnięcie o współczynniku równym lub większym od 1 uznaje się za ciężkie.

 wspolczynnik odpadnieciakor