OBLICZANIE MINIMALNEJ (WOLNEJ/SWOBODNEJ) PRZESTRZENI

Sundoor minimalna swobodna przestrzenPracownik jest odpowiedzialny za prawidłowy dobór elementów systemu zabezpieczającego adekwatnie do wysokości na której wykonywana będzie praca. Konieczne jest sprawdzenie ile wolnej przestrzeni znajduje się pod użytkownikiem, czyli takiej, która w razie upadku pozostanie wolna od przeszkód o które może uderzyć poszkodowany podczas spadania i która pozwoli na bezpieczne powstrzymanie upadku.

Prawidłowe obliczenie minimalnej przestrzeni pod pracownikiem jest możliwe wyłącznie poprzez uwzględnienie parametrów podzespołu amortyzująco-łączącego oraz położenie punktu kotwiczącego w stosunku do użytkownika (współczynnik odpadnięcia).